Information omkring stald, ordens - & sikkerhedregner på Vældgård. Er der noget du mangler svar på så hiv fat i Line, hun kan nærmest svar på alt :-)


VSK har til huse på Stald Vældgård, Grønnerup 41, Farsø og skal til en hver tid følge stedets gældende regler samt ordens- og sikkerhedsregler for VSK.

 

Stald

Alle opstaldende heste skal fremvis pas med gyldig vaccination.

Staldkontrakt underskrives ved ankomst.

Ingen færden i privatstalden med mindre du har hest opstaldet/i træning.

Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

Alle fejer og rydder op efter sig selv.

Ingen montering af ektraudstyr i og på boksen uden aftale med daglig leder.

Ingen skilte på boksen, ønskes navneskilt så henvend til Line.

Hesteejeren skal selv medvirke til at holde krybbe & vandkop rene.

 

Ridehus/bane & terræn

Det er ikke tilladt at have hesten løs i hallen eller på udendørsbanen.

Alle skal bære fastspændt ridehjelm.

Ryttere u/18 år skal benytter sikkerhedsvest ved springning & terrænridning.

Der rides altid venstre mod venstre.

Musik hvis alle i hallen ønsker det – via radio IKKE ørebøffer!!!- du kan ikke orientere dig og det er utryg for alle.....

Ved terrænridning skal færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

Rides der alene i terrænet skal rytteren give besked herom.

Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen.

Man rider selvfølgelig IKKEpå markarealer man ikke har fået tilladelse til.

 

Undervisning

Som udgangspunkt er det Line Tange & Line Asmussen der varetager alt undervisning/træning på Vældgård, hvis ikke andet er aftalt.

Fast undervisningsdag er torsdag, derudover kan der forekomme ekstra eneundervisning.

Der må gerne rides i hallen (max 3 ryttere) dog skal der vises hensyn til den der modtager undervisning :-)

 

Parkering

Parkering af personbiler - på græsareal op langs indkørslen –ikke i gården.

Parkering med hestetrailer, på trailerpladsen ved udendørsbanen.

 

Generelt

Al færdsel og ridning foregår på eget ansvar.

Alle op til og med 16 år bærer fastspændt ridehjelm i al færden omkring hesten.

Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

Ingen løber eller råber/støjer i og omkring faciliteterne, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.

Ingen udøver fysisk eller psykisk vold overfor hesten.

Hunde på matriklen frabedes.

Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens krav og sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Åbningstiderne SKAL selvfølgelig overholdes.

 

Med venlig hilsen VSK's bestyrelse, Line & Dan.

Del siden